Actieleren bij Brandweer Fryslân

brandweer123

Hetzelfde net even anders

Elke gemeente had de brandweerzorg op eigen wijze georganiseerd. Per januari 2014 nam Brandweer Fryslân alles over: kazernes, materieel, bevlogen brandweerlieden en specialismen. Brandweer Fryslân gaat van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie. 

 

Anders samenwerken

Deze nieuwe organisatiestructuur vraagt om een andere manier van samenwerken. Voor de leidinggevenden, specialisten en brandweerlieden is het nog een flinke zoektocht om houvast te vinden in de nieuwe matrixorganisatie. Met name het combineren van de verschillende rollen, eisen en taken vergt aanpassingsvermogen en energie. 

 

Actieleren: nieuwe mogelijkheden opsporen

Tijdens zo'n verandering vallen de gebruikelijke pijlers weg. Je moet met elkaar opnieuw uitvinden wat prioriteit heeft en wat niet. Daar help ik de leidinggeven mee door middel van actieleren. De leidinggevenden werken samen aan een reëel en urgent vraagstuk. Zij leren door te doen.

Het gaat erom nieuwe mogelijkheden op te sporen en op hun waarde te toetsen: doen we wat nodig is? De inzichten, alternatieven, mogelijkheden die de leerbijeenkomsten van de actieleergroepen opleveren, vormen de inspiratie om in het werk te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. Op deze nieuwe ervaringen kan men weer reflecteren en zo is de leercirkel rond.