APK: team samenwerking bij Humankind

kinderen

De regio Oost Nederland van Humankind is door verschillende fusies verdubbeld in het aantal locaties. Deze fusies betekenen ook dat de teams anders moeten gaan werken. Humankind heeft duidelijke opvattingen over de inrichting van de locaties en stelt andere eisen aan de pedagogiek. De directeur heeft mij gevraagd om een aantal van deze teams snel op ‘vlieghoogte’ te brengen. Dat doe ik door de volgende werkwijze:

  • intake met vertegenwoordigers van het team
  • wat is de vraag? Hoe pakken we het praktisch aan
  • ik ontwerp een maatwerkprogramma.
  • de vertegenwoordigers bespreken de voorgestelde interventie met de teamgenoten
  • ik voer de interventie uit na werktijd
  • meestal zijn er 2 sessies van 3 uur nodig.

Resultaten zijn: heldere communicatielijnen, elkaar aanspreken op verbeteringen, duidelijker rol- en taakverdeling in de teams.