Professionalisering

professionalisering

Leren serieus nemen

Leren serieus nemen is geen vrijblijvende slogan. In mijn werk hanteer ik zes eenvoudige leerprincipes:

  1. Leren is de essentie van wie we zijn; het is niet iets dat je 'erbij neemt' als je even tijd hebt.
  2. Het maakt niet uit of je als student, docent, onderzoeker of practitioner participeert in de leerontmoeting: we zijn allen leerlingen in de oorspronkelijke betekenis van het woord.
  3. Kennis wordt pas macht als je het deelt met anderen: kennis delen is kennis vermenigvuldigen, het is veel krachtiger dan in je eentje kennis opdoen.
  4. We leren het meest van wie qua discipline, ervaring, cultuur etc. van ons verschilt, mits we er actief voor openstaan.
  5. We geven al lerend vorm aan de maatschappij en aan onszelf; fouten maken kan je ook beschouwen als een vorm van prototyping.
  6. Persoonlijke en professionele ontwikkeling kunnen niet zonder elkaar en leiden tot organisatie-ontwikkeling. 

 

Iedereen leert iedere dag

Iedere professional houdt van zijn of haar vak. Dat is in principe toch wat je het liefste doet? Mensen worden ook graag steeds beter in wat ze doen; iedereen leert iedere dag wel weer iets nieuws. Zo scherpen we onze vaardigheden aan. We 'innoveren' bijna onopgemerkt, dag in dag uit. Innovatie zit in de mensen.

 

Vernieuwing en verbetering

Al gaat het onopgemerkt, soms is het de kunst om de vernieuwing en verbetering juist zichtbaar te maken. Wat werkt goed? Waar bouwen we samen op door? Wat is er verloren gegaan? En wat moet er hersteld worden, zodat het vakmanschap weer tot bloei kan komen?

 

Kleine successen

Niet het grote verre doel maar de kleine successen gaandeweg, vormen de motor voor (organisatie)verandering. Door die kleine succesen aandacht te geven, mobiliseer ik de energie van medewerkers. Organisatieverandering begint op de werkvloer. En krijgt gestalte in kleine - proefondervindelijke - stappen. Verwarring, onzekerheid, gelukstmomenten en tastend koers zoeken hoort bij veranderen. Zo komt gaandeweg - in kleine stapjes - vakmanschap en verandering tot bloei. Dat helpt, want vakmanschap en verandering laat zich niet 'implementeren'.

 

Hulp bij het leren

Als raadgever help ik mensen de ene keer om in beweging te komen of de andere keer juist rust te brengen. Ik help bij het leren, bij het ontwikkelen van een leerprogramma, bij het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en inzichten. Mijn hulp leidt tot scherper (zelf)inzicht en gedrag dat daarbij past.