Een veranderredenering voor Humanitas Kinderopvang

images

 

Gemeenschappelijk vertrekpunt 

Het hebben van een veranderedenering betekent overigens niet hetzelfde als ‘alle neuzen dezelfde kant op zetten’. Nee, we hebben juist gebruik gemaakt van de diverse gezichtspunten, beelden en verwachtingen over de verandering, zodat deze uitgesproken worden. 

 

Met de regiodirecteur en een groep medewerkers hebben we gezocht naar de juiste veranderrichting. Dit draagt bij aan het maken van een helder verhaal. En dat is nodig om alle medewerkers mee te nemen in de verandering. We hebben antwoord gezocht op vijf vragen. Die zijn bijna te simpel voor woorden, maar kunnen net hét verschil maken tussen een valse en een vliegende start!

 

Wat je niet doet is de veranderredenering 'in beton gieten'. Nee, juist niet! Het is een levend verhaal, wat je bijsteld, nuanceert of juist aanscherpt. Een vernderredenering is een gemeenschappelijk verhaal dat aanspreekt, uitdaagt en helderheid geeft. En dat afgestemd is op de actualiteit. Zodat je met elkaar in gesprek bent en blijft.

 

1. Waarom veranderen? 

Deze vraag gaat over de aanleiding van de verandering en wat maakt dat de verandering nodig is. Als ‘het waarom’ niet helder is voor de betrokkenen, dan wordt de verandering vaak vervaren als ‘een doel op zich’, in plaats van een middel om een doel te behalen, zoals hogere klanttevredenheid of een efficiënter werkproces. Je bent hier op zoek naar de veranderintentie.

 

2. Wat veranderen?

Deze vraag gaat over de inhoud, wat gaat er al goed? Wat hoeft niet te worden veranderd? En wat kan en moet beter?Welke kansen en mogelijkheden er zijn. Je kijkt bij deze vraag ook naar de diverse aspecten van de verandering, en hoe deze samenhangen en van elkaar afhankelijk zijn. Je bent hier op zoek naar het veranderidee.


3. Waartoe veranderen?

Deze vraag gaat over het doel, de koers of de richting van de verandering, wat er kan worden bereikt of wat wordt nagestreefd. Hoe gerichter en helder het doel wordt opgeschreven, hoe makkelijker de het is voor de betrokkenen om dit te vertalen naar hun eigen praktijk. Je bent hier op zoek naar de veranderrichting.

 

4. Hoe veranderen?

Deze vraag gaat over de aanpak en inrichting van het veranderproces. Hoe lang gaat het duren, hoe willen we het in goede banen leiden en welke interventies en activiteiten plannen we?  Je bent hier op zoek naar het veranderpad.

 

5. Wie veranderen?

Deze vraag stel je om stil te staan bij de mensen die betrokken zijn, zoals klanten, leveranciers, supporters, etc. Je vraagt ze naar hun beleving van de situatie en hun ambities. Je bent hier op zoek naar de betrokkenen.