Leermanager en docent Succesvol Verandering Organiseren bij SIOO

9c47_SVO_mindmap_jpg_1050x576

Succesvol Verandering Organiseren (SVO) is een programma voor leidinggevenden die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor een flinke veranderopgave. 

De SVO was zo ingericht dat leren inspirerend en uitdagend is. Actie leren loopt als een rode draad door het hele leertraject heen. 

De SVO was opgebouwd rond vier leerlijnen:

- Verdiepen en verbreden van kennis over verandermanagement;

- Realiseren van een veranderopgave binnen de eigen organisatie;

- Leren kennen van jezelf als veranderaar en verstevigen van je identiteit als verandermanager. 


Als leermanager zorg ik dat het programma zo goed mogelijk aansluit bij de individuele leerbehoeften van de deelnemers, bewaak ik de rode draad in het programma en leg verbindingen tussen onderdelen van het programma