Netwerk

Met wie ik graag samenwerk

OnsNetwerk:

Intervisie: leren / onderzoeken / opleiden van jonge adviseurs / PopUp masterclasses / gezamenlijke adviesopdrachten:

 

Intervisiegroep (sinds 2006):