Over Simen

16

Simen van der Goot

'Zin van de onzin scheiden'. 'Weten wanneer het ene en wanneer het andere werkt'. Daarin ben ik op mijn best, zeggen mensen waarmee ik werk. Zeker als ik mag werken aan concrete vraagstukken die zich lastig laten organiseren. Vraagstukken waar je niet gemakkelijk grip op krijgt. Bij (sociale) innovatie ligt mijn hart.

Plezier om (bij te) leren

Ik geniet van de opwinding van de ontdekking. Van het plezier om bij te leren. Uitglijders zijn onontbeerlijk bij het bewandelen van nieuwe paden. Van het ongemak en van wat ongewis is leer ik meestal meer dan van de platgetreden paden. Daarom wil ik lerend werken. Leren maakt nieuwsgierig en geeft energie. Dat maakt iedere opgave interessant: voor iedereen die meedoet  én voor mijzelf. Zo verrijken we elkaars kennis en inzicht.

 

Veranderen door aanpakken 

Als het aankomt op veranderen heeft niemand de wijsheid in pacht. Alle veranderkundige blauwdrukken en hoopgevende vergezichten ten spijt. Mensen kunnen alleen veranderen door zelf aan te pakken. Door al zoekend te ontdekken hoe hun vraagstuk in elkaar zit. Veranderen kun je niet uit handen geven. En je kunt het zeker niet kopiëren. 

 

Geen kant en klare verandering

Het echte werk kan ik niet uit handen nemen. Verwacht ook van mij geen kant en klare veranderroute. Mijn rol is mensen te stimuleren om gevraagd en ongevraagd sturing te geven aan werk en hun omgeving. Lerend veranderen wordt zo een organiseerprincipe. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Terwijl we (lastige) klussen klaren leren de betrokkenen wat er bij komt kijken om een veranderklus aan te pakken zodat er stappen worden gezet.

Constructief bemoeien

Je kunt leren om op een andere manier naar je werk te leren kijken. En je constructief leren bemoeien met zaken buiten het takenpakket. Daardoor ontstaat er nieuwe kundigheid. Wat weer helpt om om veranderpuzzels tot een goed einde te brengen. Ik steun graag dit soort ‘intrapeneurs’ die hun cirkel van invloed oprekken. Die risico’s nemen ‘voor de goede zaak’. Gelukkig lopen er in elke organisatie dat soort mensen rond, zij het vaak onder het maaiveld.

 

Wat ik doe

 • Werken met beproefde methoden en de intuitie van jaren lange ervaring. Ik doe mijn best om te zorgen voor 'veilige' ruimte om te experimenteren.
 • De vraagstukken van een organisatie leidend laten zijn bij het bepalen van een passende aanpak.
 • Wat onder het 'maaiveld' van organisaties zit zichtbaar maken; juist daar tref je talent en veranderzaadjes aan.
 • Het vakmanschap van mensen opzoeken, waarderen en versterken.
 • Humor inzetten ("lachen vinden onze hersenen heerlijk. Daar krijgen we energie van").
 • Rust, concentratie en ja...., discipline (terug) brengen.
 • Waarderend zoeken naar wat werkt.
 • Tegenspraak geven en organiseren.
 • Onderzoeken, veranderen en leren combineren want dat draagt bij aan nieuwe ontdekkingen.
 • De geschiedenis van de organisatie of afdeling bij een verandering betrekken.
 • De verandertraditie van de organisatie doorbreken. Vaak zijn er alternatieve oplossingen die effectiever, goedkoper en sneller zijn.
 • 'Veranderen' is een werkwoord. Samen aan verandering werken is daarom essentieel.
 • Wetenschappelijke inzichten praktisch maken en toepassen.

 

Wat ik niet doe

 • 'Uitrollen', 'inpluggen', iemand 'in z'n kracht zetten', opschalen, enz
 • Alvast oplossingen bedenken terwijl het vraagstuk nog niet helder is.
 • Veranderklussen aannemen waar ik niet in geloof.
 • Werken met generieke blauwdruk, los van de organisatie.
 • Meer van hetzelfde doen wat al honderd keer is mislukt
 • Mensen die ‘reorganisatie-moe’ zijn vertellen dat het nu wél goed zal komen.
 • Dikke rapporten schrijven.
 • Wegstappen als het lastig wordt.
 • Opdrachtgevers naar de mond praten.
 • Trainingen geven los van het werk, waar niemand iets mee opschiet.
 • Modieuze veranderingen voorstellen waar niemand wat aan heeft.
 • Mij opstellen als een 'betweter' die - alles - beter weet