Vertrouwenscrisis tussen management en team

ouderenzorg

De bestuurder van een grote organisatie in de ouderenzorg luidt de noodklok. Er is sprake van een vertrouwenscrisis tussen het management en een team dat geriatrische zorg verleend. De bestuurder wil dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van de vertrouwensbreuk.

Samen met een collega houden hebben wij 56 interviews met alle betrokkenen. De analyse van alle interviews krijgt de vorm van een tekening. Beeldtaal is voor iedereen begrijpelijk. In de tekening komen de knelpunten duidelijk naar voren. Ook laat de tekening de samenhang zien tussen verleden en heden en de oplossingsrichtingen. 

De oplossingsrichtingen: duidelijke koers voor de afdeling, ingezette veranderingen afmaken, rust ‘in de tent’ en focus op het vak worden door de medewerkers begrepen en door de bestuurder als koers ingezet.